2.12.05

İdarə Heyəti

İdarə Heyəti (İH) Dalğa GH-nın cari siyasətini müəyyən edən və həyata keçirən orqandır. O sədrdən , sədrin müavinindən və İH-nin digər üzvlərindən ibarətdir.

1. İH-nin səlahiyyətlərinə daxildir:

• Dalğa GH-nın iş proqramlarını müəyyən edir;

• 2/3 səs çoxluğu ilə Dalğa GH-nın üzvlüyünə qəbul və üzvlükdən azad edir;

• Dalğa GH-nın filiallarını yaradır, nümayəndəliklərini açır;

· Sədrin bağladığı müqavilələri və verdiyi etibarnamələri təsdiq edir;

• Başqa orqanlarının səlahiyyətlərinə aid olmayan bütün məsələri həll edir.

2. İH ən az halda ayda bir dəfə çağırılır. İH-nin növbədənkənar iclasları sədrin və ya İH-nin üzvlərinin 1/3-nin tələbi ilə çağırılır 3. İH-nin bütün üzvləri bərabərhüquqludurlar. Nizamnamədə başqa hal nəzərdə tutulmadıqda qərar sadə səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Səslər bərabər olduqda sədrin səsi həlledici səs kimi nəzərə alınır.

Sədr
Hacı Zeynallı


I müavin

Vüsal MirzəyevTəşkilat məsələləri üzrə
 Özal Məmmədov 

PiaR menecer

Ramiz Atabəy
Beynəlxalq Əlaqələr üzrə

Fəzilət Səmədsoy


Media üzrə

Elçin Hümmət
İctimai Əlqlər üzrə
Nilufər Kapançı
HR üzrə 


Gender üzrə

Kamal Kərimov


 

Dalğa GH bloqu üçün rəy sistemi qurduğuna görə dostumuz Cavid Ağa'ya təşəkkürlər.