7.3.10

ADR-də Azərbaycan Parlamentinin Tərkibi


Parlamentin sədri - Əli Mərdan bəy Topçubaşov
Sədrin I müavini - Məmməd Yüsif Cəfərov
Sədrin Müavini - Sultan Məcid Qənizadə (Qəniyev)
Parlamentin baş katibi - Bağır bəy Rzayev
Katiblər - Mehdi bəy Hacınski, Bayram Niyazi Kiçikxanlı
 
I Müsavat və Birtərəflər
fraksiyası
 1. Məhəmməd Əmin  Rəsulzadə
 2. Həsən bəy Ağayev
 3. Nəsib bəy Yusifbəyli
 4. Xəlil bəy  Xasməmmədov
 5. Məhəmməd Həsən Hacınski
 6. Abbasqulu Kazımzadə
 7. Musa  bəy Rəfizadə
 8. Cavad bəy Məlikyeqanlı
 9. Mehdi  bəy Hacınski
 10. Mehdi bəy Hacıbababəyov
 11. Rəhim bəy Vəkilov
 12. Şəfi bəy Rüstəmbəyli
 13. Hacı Səlim Axundzadə
 14. Mustafa Mahmudov
 15. Asəf bəy Şıxəlibəyov
 16. Abuzər bəy Rzayev
 17. Əhməd Həmdi Qaraağazadə
 18. Ağa Əminov
 19. Nəriman bəy  Nərimanbəyli
 20. Mirzə Sadıx Axundzadə
 21. Müseyib bəy Axıcanov
 22. Mustafa Vəkilov
 23. Məmməd Bağır Şıxzamanov
 24. Məmməd Əli Rəsulzadə
 25. Murtuza  Axundov
 26. Rza bəy Axundov
 27. Məmməd Rza  Vəkilov
 28. Cəlil bəy Sultanov
 29. Əşrəf  Tağıyev
 30. Məmməd Yusif Cəfərov
 31. Mirzə Əsədullayev
 32. Yusif  Əhmədzadə
 33. Baxış bəy Rüstəmbəyov
 34. Fətəli  Xan Xoyski
 35. Ağa bəy Səfərəliyev
 36. Əsədulla Əhmədov
 37. Ağa Aşurov
 38. Qulamhüseyin bəy Kazımbəyov
II İttihad fraksiyası
 1. Qara bəy Qarabəyli
 2. Mir Yaqub Mehdiyev
 3. Qazı Əhməd bəy Məmmədov
 4. Cəmil bəy Ləmbəranski
 5. Bəhram bəy  Vəzirov
 6. Sultan Məcid Qənizadə
 7. Həmdulla əfəndi  Əfəndizadə
 8. Zeynal bəy Vəzirov
 9. Heybətqulu bəy  Məmmədbəyli
 10. Əli  bəy Zizinski
 11. Qra bəy Əliverdilər
 12. Əsəd bəy Əmirov
 13. İsgəndər bəy Axundov
III Əhrar  fraksiyası
 1. Aslan bəy  Qardaşov
 2. Hacı molla Əhməd Nuruzadə
 3. Muxtar  əfəndi  Əfəndizadə
 4. Qərib Kərimoğlu
 5. Bayram Niyazi Kiçikxanlı
IV Sosialistlər  fraksiyası
 1. Səməd ağa Ağamalıoğlıu
 2. Əli Heydər  Qarayev
 3. Qasım bəy Camalbəyov
 4. Hacı Kərim Sanılı
 5. Əhməd  bəy  Pepinov
 6. Camo  bəy Hacınski
 7. Rza bəy Qaraşarlı
 8. Aslan bəy  Səfikürdlü
 9. İbrahim Əbilzadə
 10. Bağır Rzayev
 11. Vladislav Bakradza
 12. Əkbər Şeyxulislamzadə
 13. İbrahim İsmayılzadə
V Bitərəflər
 1. Bəhram bəy Axundov
 2. Behbud bəy Cavanşir
 3. Əbdüləli bəy Əmircanov
VI Müstəqillər
 1. Əli Mərdan bəy Topçubaşov
 2. Səməd bəy Mehmandarov
 3. Xudadat bəy Məlikaslanov
 4. Bababəy Qəbulzadə

VII Sol müstəqil
 1. Abdulla bəy Əfəndizadə
VIII Slavyan - Rus İttifaqı fraksiyası
 1. Viktor Klanevski
 2. Basili Kravcenko
 3. Cerqey Remizov
 4. Fyodor Kotılevski
IX Milli azlıqlar  fraksiyası
 1. Lorens Kun
 2. Moisey Quxman
 3. Stanislav Vonsovic
 4. Vasil Kujim
X Erməni fraksiyası
 1. Arşak Paronyan
 2. Yervan Taqionosov
 3. İsaq Xocayev
 4. Stepen Toqionosov
 5. Georgi Şahnazarov
XI Daşnaksütyun fraksiyası
 1. Arşak Malxazyan
 2. Xoren Amaslür
 3. Poqos Cubarlı
 4. Abqar Papyan
 5. Aleksandr Ter-Azeryan
 6. Bogdan Balayans


Mənbə : Адрес-календарь.АзербайджанскойРеспублики за 1920 год,
ч 3. Баку,1920 с.21-23 

Dalğa GH bloqu üçün rəy sistemi qurduğuna görə dostumuz Cavid Ağa'ya təşəkkürlər.