7.3.10

Dövlət dili haqqında

28.Dövləti  lisan türkcə qəbul  edilərək müvəqqətən  hökümət müəssələrində rul lisanı iste"malına müsaidə edilməsi haqqında.
     Hökümət 27 İyun 1918-də qərar  verdi :
    Dövləti lisan türk dili qəbul edilərək,iləri bütün məhkmə, idareyi-daxiliyyə və sair dəvair vəzifəri başında duranlar bu lisanı bilənlər olana qədər höküməti müəssisələrdə rus dili iste"malına müsaidə edilsin.Dalğa GH bloqu üçün rəy sistemi qurduğuna görə dostumuz Cavid Ağa'ya təşəkkürlər.