10.11.05

Klublar

Dalğa Gənclər Hərəkatının əsasnaməsinə əsasən

4.7. Oxu Klubu
Oxu Klubunun rəhbəri Geniş Toplantı tərəfindən bir il müddətinə seçilir. Qərarverici orqan – Geniş Toplantının tam hüquqlu üzvüdür. Dalğa GH-nın Qurultaya bir ay qalmış istefaya gedir.
4.7.1. Oxu Klubunun səlahiyətləri və vəzifələri:
• Gənclərə oxu mədəniyyətini aşılamaq üçün müxtəlif tədbirləri həyata keçirmək
• Dalğa GH tərəfindən müəyyənləşdirilən kitabların cəmiyyətdə təbliği
• Yeni yazarların təbliğinə dəstək olmaq
• Dalğa GH üzvlərinin müvafiq kitablarla təmin olunmasına yardım etmək
• Ədəbi gecələr təşkil etmək
• Oxu Klubu İdeoloji Məsələlər üzrə Koordinatorluğa tabedir
• Geniş Toplantı tərəfindən verilən qərarların qəbulunda iştirak etmək
4.8. Musiqi Klubu
Musiqi klubunun rəhbəri Geniş Toplantı tərəfindən bir il müddətinə seçilir. Qərarverici orqan – Geniş Toplantının tam hüquqlu üzvüdür. Dalğa GH-nın Qurultaya bir ay qalmış istefaya gedir.
4.8.1. Musiqi Klubunun səlahiyyətləri və vəzifələri:
• Dünya Musiqisinin özəlliklərini təbliğ etmək
• Dalğa GH simvolik musiqilərini təbliği
• Musiqi sahəsində yeni istedadların təbliği
• Azərbayan Musiqsinin inkişafı üçün təkliflər hazırlamaq
• Musiqi Klubu Təşkilat Məsələləri Üzrə Koordinatorlğua bağlıdır
• Geniş Toplantı tərəfindən verilən qərarların qəbulunda iştirak etmək
4.9. Kino və Teatr Klubu
Kino və teatr klubunun rəhbəri Geniş Toplantı tərəfindən bir il müddətinə seçilir. Qərarverici orqan – Geniş Toplantının tam hüquqlu üzvüdür. Dalğa GH-nın Qurultaya bir ay qalmış istefaya gedir.
4.9.1. Kino və Teatr Klubunun səlahiyyətləri və vəzifələri:
• Dünya kinosunda baş vermiş intibahı Azərbaycan insanına çatdırmaq
• Dünya kinosunda baş verən yeniliklərin təbliğatını aparmaq
• Ölkəmizdə film və teatrın inkişafına dəstək olmaq
• Aktual problemlərlə bağlı açıq hava teatrları təşkil etmək
• Gənc rejissor və teatrşünasların təbliğinə dəstək olmaq
• Kino və Teatr Klubu Təşkilati Məsələlər Üzrə Koordinatorluğa tabedir
• Geniş Toplantı tərəfindən verilən qərarların qəbulunda iştirak etmək
4.10. Jurnalistika Klubu
Jurnalistika klubunun rəhbəri Geniş Toplantı tərəfindən bir il müddətinə seçilir. Qərarverici orqan – Geniş Toplantının tam hüquqlu üzvüdür. Dalğa GH-nın Qurultaya bir ay qalmış istefaya gedir.
4.10.1. Jurnalistika Klubunun səlahiyyətləri və vəzifələri:
• Müstəqil medianın təbliği
• Gənc jurnalistlər üçün müxtəlif kursların təşkili
• Yeni media prinsiplərinin gənclər arasında yayılmasına yardım etmək
• Dalğa GH üzvləri arasında jurnalistikaya marağı olanlara dəstək vermək
• Dalğa GH-nın rəsmi media orqanları üçün kadrlar hazırlamaq
• Jurnalistika Klubu Media Koordinatorluğuna tabedir
• Geniş Toplantı tərəfindən verilən qərarların qəbulunda iştirak etmək

4.11. İdman Klubu
İdman klubunun rəhbəri Geniş Toplantı tərəfindən bir il müddətinə seçilir. Qərarverici orqan – Geniş Toplantının tam hüquqlu üzvüdür. Dalğa GH-nın Qurultaya bir ay qalmış istefaya gedir.

4.11.1. İdman Klubunun səlahiyyətləri və vəzifələri:
• Gənclər arasında müxtəlif idman yarışları təşkil etmək
• Ümumi bədən tərbiyəsini təbliğ etmək
• Dalğa GH-nın idman komandalarını təşkil etmək
• Dalğa GH üzvləri arasında idmanın hansısa növünə maraq göstərən şəxslərə dəstək olmaq
• İdman Klubu Təşkilati Məsələlər üzrə Koordinatorğluğa batedir
• Geniş Toplantı tərəfindən verilən qərarların qəbulunda iştirak etmək
4.12. İqtisadçılar Klubu
İqtisadçılar klubunun rəhbəri Geniş Toplantı tərəfindən bir il müddətinə seçilir. Qərarverici orqan – Geniş Toplantının tam hüquqlu üzvüdür. Dalğa GH-nın Qurultayına bir ay qalmış istefaya gedir.
4.12.1. İqtisadçılar Klubunun səlahiyyətləri və vəzifələri:
• Dünyada baş verən iqtisadi dəyişikliklərin Azərbaycan gəncliyinə təsirlərini təhlil etmək
• Azərbaycanda baş verən iqtisadi proseslərin təhlili üçün müxtəlif tədbirlər təşkil etmək
• Liberal iqtisadiyyatı təbliğ etmək
• Dalğa GH üzvləri arasında sahibkarlıqla məşğul olanlara dəstək olmaq
• İqtisadçılar Klubu Maliyyə Koordinatorluğuna tabedir
• Geniş Toplantı tərəfindən verilən qərarların qəbulunda iştirak etmək
4.13. Psixologiya və Sosialogiya klubu
Psixologiyanın və Sosiologiya Klubunun rəhbəri Geniş Toplantı tərəfindən bir il müddətinə seçilir. Qərarverici orqan – Geniş Toplantının tam hüquqlu üzvüdür. Dalğa GH-nın Qurultayına bir ay qalmış istefaya gedir.
4.13.1. Psixologiya və Sosiologiya Klubunun səlahiyyətləri və vəzifələri:
• Gənclər arasında müxtəlif sorğular həyata keçirərək əsas sosioloji problemləri müəyyən etmək
• Gənclərin qarşılaşdığı əsas psixoloji problemləri müəyyən etmək
• Sosioloqların və ya Psixoloqların iştirakı ilə tədbirlər təşkil etmək
• Psioxologiya və Sosiologiya Klubu Təşkilati Məsələlər üzrə Koordinatorluğa tabedir
• Geniş Toplantı tərəfindən verilən qərarların qəbulunda iştirak etmək

Dalğa GH bloqu üçün rəy sistemi qurduğuna görə dostumuz Cavid Ağa'ya təşəkkürlər.