10.11.05

Komissiyalar

Dalğa Gənclər Hərəkatının əsasnaməsinə əsasən:

Komissiyalar

4.1. Elm və Təhsil Komissiyası
Elm və Təhsil Komissiyasının rəhbəri Geniş Toplantı tərəfindən bir il müddətinə seçilir. Qərarverici orqan – Geniş Toplantının tam hüquqlu üzvüdür. Dalğa GH-nın Qurultaya bir ay qalmış istefaya gedir.
4.1.1 Elm və Təhsil Komissiyasının səlahiyyətləri və vəzifələri:
• Təhsilin inkişafı məqsədi ilə təklif və layihələr hazırlamaq
• Təhsildə ortaya çıxan problemələrdən çıxış yollarını göstərmək
• Elm və Təhsilin təbliği məqsədi ilə tədbirlər təşkil etmək
• Dalğa GH-nın üzvlərinin təhsilinə dəstək olmaq
• Region gəncləri arasında təhsilin təbliği və paytaxt gəncləri ilə inteqrasiyaya kömək etmək, həmçinin bu istiqamətdə ortaya çıxa biləcək mədəni şoku azaltmaq üçün Təhsil Könüllüləri layihəsini həyata keçirtmək.
• Elm və Təhsil Komissiyası İnsan Resurları üzrə Koordinatorğluğa tabedir
• Geniş Toplantı tərəfindən verilən qərarların qəbulunda iştirak etmək
4.2. Layihələrin İdarə Olunması Komissiyası
Layihələrin İdarə Olunması Komissiyasının rəhbəri Geniş Toplantı tərəfindən bir il müddətinə seçilir. Qərarverici orqan – Geniş Toplantının tam hüquqlu üzvüdür. Dalğa GH-nın Qurultaya bir ay qalmış istefaya gedir.
4.2.1. Layihələrin İdarə Olunması Komissiyasının səlahiyyətləri və vəzifələri:
• Dalğa GH-nın fəaliyyətinə dəstək məqsədi ilə layihələr hazırlamaq və layihələrin icrasına nəzarət etmək
• Dalğa GH-nın daxili imkanları hesabına həyata keçirdiyi layihələrə nəzarət etmək
• Dalğa GH ilə əməkdaşlıq edə biləcək fondları müəyyənləşdirmək və bu barədə İdarə Heyətinə məruzə etmək
• Layihələrin İdarə Olunması Komissiyası Beynəlxalq Əlaqələr Koordinatorluğuna tabedir
• Geniş Toplantı tərəfindən verilən qərarların qəbulunda iştirak etmək
4.3. Mədəniyyət Komissiyası
Mədəniyyət Komissiyasının rəhbəri Geniş Toplantı tərəfindən bir il müddətinə seçilir. Qərarverici orqan – Geniş Toplantının tam hüquqlu üzvüdür. Dalğa GH-nın Qurultaya bir ay qalmış istefaya gedir.
4.3.1. Mədəniyyət Komissiyasının səlahiyyətləri və vəzifələri:
• Dünyada yayımlanan mədəni yenilikləri Azərbaycan insanına çatdırmaq
• Aərbaycan mədəniyyətində Dalğa GH-nın ideologiyasına yaxın dəyərləri təbliğ etmək
• Azərbaycan tarixində ümumbəşəri sayıla biləcək mədəni intibahları təbliğ etmək
• Azərbaycan insanının mədəni inkişafına nail olmaq üçün təklifləri hazırlamaq
• Mədəniyyət Komissiyası İdeoloji Məsələlər üzrə Koordinatorluğa tabedir
• Geniş Toplantı tərəfindən verilən qərarların qəbulunda iştirak etmək
4.4. Texniki İşlər üzrə Komissiya
Texniki İşlər üzrə Komissiyasının rəhbəri Geniş Toplantı tərəfindən bir il müddətinə seçilir. Qərarverici orqan – Geniş Toplantının tam hüquqlu üzvüdür. Dalğa GH-nın Qurultaya bir ay qalmış istefaya gedir.
4.4.1. Texniki İşlər üzrə Komissiyasının səlahiyyətləri və vəzifələri:
• Dalğa GH-nın regional və baş ofisinin texniki işlərinə nəzarət etmək
• Dalğa GH-nın texniki təchizatına nəzarəti həyata keçirmək
• Dalğa GH-nın həyata keçirdiyi tədbir və aksiyaların texniki təchizatını həyata keçirmək
• Texniki İşlər üzrə Komissiya Təşkilat Məsələlər üzrə Koordinatorluğa tabedir
• Geniş Toplantı tərəfindən verilən qərarların qəbulunda iştirak etmək
4.5. İnformasiya Texnologiyaları Komissiyası
Texniki İşlər üzrə Komissiyasının rəhbəri Geniş Toplantı tərəfindən bir il müddətinə seçilir. Qərarverici orqan – Geniş Toplantının tam hüquqlu üzvüdür. Dalğa GH-nın Qurultaya bir ay qalmış istefaya gedir.
4.5.1. İnformasiya Texnologiyaları Komissiyasının səlahiyyətləri və vəzifələri:
• Dalğa GH-nın web saytına texniki nəzarəti həyata keçirmək
• Dalğa GH-nın rəsmi səhifələrinə nəzarəti həyata keçirmək
• Dalğa GH-nın təşviqatına yardımçı olmaq
• Dalğa GH-nın üzvlərini texnoloji biliklərinin artırılması üçün müxtəlif tədbirləri təşkil etmək
• İnformasiya Texnologiyaları Komissiyası İctimaiyyətlə Əlaqlər Koordinatorluğuna tabedir
• Geniş Toplantı tərəfindən verilən qərarların qəbulunda iştirak etmək
4.6. Asudə Vaxtların Təşkili Komissiyası
Asudə Vaxtların Təşkili Komissiyasının rəhbəri Geniş Toplantı tərəfindən bir il müddətinə seçilir. Qərarverici orqan – Geniş Toplantının tam hüquqlu üzvüdür. Dalğa GH-nın Qurultaya bir ay qalmış istefaya gedir.
4.6.1. Asudə Vaxtların Təşkili Komissiyasının səlahiyyətləri və vəzifələri:
• Dalğa GH üzvlərinin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün müxtəlif əyləncəli tədbirlər təşkil etmək
• İdarə Heyəti tərəfindən müəyyənləşdirilən xüsusi günlərlə bağlı əyləncəli tədbirlər təşkil etmək
• Gənclərin asudə vaxtlarının təşkili məqsədi ilə təkliflər hazırlamaq
• Asudə Vaxtların Təşkili Komissiyası Təşkilati Məsələlər üzrə Koordinatorluğuna tabedir
• Geniş Toplantı tərəfindən verilən qərarların qəbulunda iştirak etmək

Dalğa GH bloqu üçün rəy sistemi qurduğuna görə dostumuz Cavid Ağa'ya təşəkkürlər.