6.3.10

Nitqlər və Məqalələr

Cəmaət Istiqlala o qədər munis olmuş ,hürriyyət və istiqlal fikri o qədər xalqın canına sinmiş ruhuna işləmişdir ki,indi artıq istiqlal bir firqənin,bir kütlənin arzusu deyil, butun cəmaət vətəni istiqlalsız və dövləti hürriyyətsiz təsəvvür edəmiyor...

Türkəm bu cəhətdən özümü xoşbəxt hiss edirəm !
Məhəmməd Əmin RəsulzadəMəhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1903-1953-cü illər arasında müxtəlif qəzetlərdə, jurnallarda çap etdirdiyi məqalələr və önəmli günlərdə söylədiyi nitqlər.

Nitqlər : (Bu nitqlər Azərbaycan tarixi çox önəmlidir.Bu nitqlərində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1918-1920ci il AXC hakimiyyəti dövründəki bilinən və bilinməyən bütün hadisələri anlatır)


Hitlerlə üz üzə - Nəsiman Yaqublu (Məhəmməd Əmin Rəsulzadə)


Mondurs mütarikəsinin qafqasiyadakı nətayici


Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Parlamentin Açılışında nitqi

ADR-nın Qızıl Ordu Tərəfindən İstilaya Uğramasının 32-ci ildönümü Münasibəti ilə 1952-ci ildə yayımlanan xitabı.


1951-ci il 26 Avqustunda Azərbaycan xitab


1953-cü ilin 28 Mayısında Azərbaycan xalqına xitab


Ə.(Düdənginski)-Fətəlibəylinin qətli münasibətiylə nitq


Mirzə Fətəli Axundzadə

Məqalələr :Dirilik nədir ? “Dirilik” N1, 16 sentyabr 1914


Milli Dirilik   -l- -ll-, -lll-, -lV-, -V-  “Dirilik” N(1-5)


Azərbaycan Davası


Milli Azərbaycan hərəkatının xarakteri


Nə böyük bayram "Azərbaycan" qəzeti, № 190, 28 may 1919-cu il.


Daşnaqsutyunçuya rəddiyə "İrşad" qəzeti, 21 iyun 1906


Unudulmaz faciə "Azərbaycan", 31 Mart 1919
Əlavə məqalələr :


Milli Azadlıq Hərəkatının Lideri - Əbülfəz Elçi Bəy


Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə - Ülvi Musayev


Azerbaycan’da Yirminci Yüzyılın Başında ve 1990’lı Yıllarda Siyasî Gelişmeler, Azerbaycan Millî Hareketi ve Musavat Partisi -Banu İşlet Sönmez* (Marmara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora öğrencisi)

Azərbaycan Kültür Dərnəyinin Ankarada Quruluşu


Himnimizin müəllifi - Əhməd Cavad


Mehmet Emin Resulzadenin Arşivi ve Elyazmaları - Doç. Dr. Yavuz Akpınar

Təşəkkür : Azərabaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi, böyük dövlət xadimi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1903 cü ildən ömrünün sonuna kimi müxtəlif qəzetlərdə və jurnallarda çap olunan , eyni zamanda müxtəlif sənadlərin və nitqlərinin araşdırmasına görə dəyərli müəllimlərimiz Şirməmməd Hüseynova, Cəmil Həsənliyə, Nəsib Nəsibliyə, Nəsiman Yaqubluya, Yavuz Akpınara və Rəsulzadə irsini araşdıran bütün dəyərli insanlara xüsusi təşəkkür edirik

Dalğa GH bloqu üçün rəy sistemi qurduğuna görə dostumuz Cavid Ağa'ya təşəkkürlər.